Архив на категория: Антропософия

Лисансие Емил Бок ЗА ФРИДРИХ РИТЕЛМАЙЕР –

Автор на книгата „Моята среща с Рудолф Щайнер“

Предговор към изданията след 1947 год.

Тази книга се появи за пръв път три години след смъртта на д-р Рудолф Щайнер. Тя остава като един прекрасен и смел израз на преклонението, което д-р Фридрих Рителмайер изпитваше към човека, в когото той видя най-великия син на нашата епоха и най-могъщия духовен предводител на човечеството.

Прочетете още Лисансие Емил Бок ЗА ФРИДРИХ РИТЕЛМАЙЕР –

Рудолф Щайнер „ЗА СРЕЩАТА С МИХАЕЛ“

 

steiner1

 

Когато насочим поглед в предихристиянските времена, ще открием, че пратеници на Бога са идвали на Земята и са се явявали на хората, правели са се разбираеми на хората.

Прочетете още Рудолф Щайнер „ЗА СРЕЩАТА С МИХАЕЛ“

Рудолф Щайнер „ФИЗИЧЕСКИЯТ СВЯТ…“

…И ВРЪЗКАТА МУ С ЦАРСТВОТО НА ДУШИТЕ И ЦАРСТВОТО НА ДУХОВЕТЕ

steiner

Съществата от душевния и духовния свят не могат да бъдат предмет на външни сетивни възприятия. През време на физическия живот човекът живее едновременно и в трите свята. Той възприема нещата от сетивния свят и на свой ред им въздейства. Съществата от душевния свят оказват влияние върху човека чрез техните сили на симпатия и антипатия; обаче човешката душа също се намесва в душевния свят чрез своите влечения, страсти и желания.

Прочетете още Рудолф Щайнер „ФИЗИЧЕСКИЯТ СВЯТ…“

МЕРИЛИН МОНРО И РУДОЛФ ЩАЙНЕР

mary

Мерилин Монро се запознава с писанията и лекциите на Рудолф Щайнер от нейния драматургичен учител Майкъл Чехов (1890-1955), племенник на драматурга Антон Чехов и колега режисьор на Станиславски в московсия театър в началото на 20 век.

Прочетете още МЕРИЛИН МОНРО И РУДОЛФ ЩАЙНЕР

Рудолф Щайнер „ЗА СВОБОДАТА И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА…

ОТ ЕВОЛЮЦИОННА ГЛЕДНА ТОЧКА“

golgota

Духовно погледнато, в земния ни живот между раждането и смъртта възприятието на обкръжаващия ни свят е като едно външно явление, като една илюзия, една Майя (индуистко понятие, означаващо забулване на истинския единен Аз. Майя не е нито истинна, нито неистинна).

Прочетете още Рудолф Щайнер „ЗА СВОБОДАТА И МИСТЕРИЯТА НА ГОЛГОТА…