Всички публикации от Natalia Andreeva

Ст. Славов – ТОВА МОМИЧЕ БЕШЕ БЪЛГАРИЯ…

мъжка

povoda

Здравей, Наталия! Модерно е напоследък да се говори за самоунищожението на човечеството, в това число и на нашата родина. Мислиш ли, че реалността е такава? Ако „да“ – то къде можем да открием спасяващия лъч надежда?

Прочетете още Ст. Славов – ТОВА МОМИЧЕ БЕШЕ БЪЛГАРИЯ…

Наталия Андреева
INTERNATIONALES FREIMAURERLEXIKON

lexicon

Масонската тема е вече на път да изживее своя следдесетоноемврийски бум в България, и това е може би най-доброто, което може да й се случи.

Прочетете още Наталия Андреева
INTERNATIONALES FREIMAURERLEXIKON

Мая Атанасова
ХАРМОНИЯ НА ДУХА

СРЕД АНГЕЛИТЕ В ПРОСТРАНСТВАТА НА СВЕТЛИНАТА И ЛЮБОВТА

svedenborg

Наслаждавам се на гледката. Пътят се вие покрай тихоокеанския бряг в посока югоизток.

Прочетете още Мая Атанасова
ХАРМОНИЯ НА ДУХА

Наталия Андреева ПОРТРЕТ НА АНИ – ПЪРВА ЧАСТ

Първия път, когато усети присъствието му, Ани помисли, че това е крадец. Грабна вазата и тръгна предпазливо към спалнята, отвори рязко вратата и светна лампата. В стаята нямаше никой.

Прочетете още Наталия Андреева ПОРТРЕТ НА АНИ – ПЪРВА ЧАСТ

Наталия Андреева
ОТСАМ И ОТВЪД

blackcat

Един ден Николай излезе за малко от дома си. Остави телевизора да работи и включи бойлера, за да има топла вода при завръщането му. Приготви на масата малко храна и стек цигари, да го чакат, защото друг в дома му по това време не го очакваше. Той нямаше причини да отсъства дълго, бързо щеше да се върне обратно.

Но не се завърна.

Прочетете още Наталия Андреева
ОТСАМ И ОТВЪД

Наталия Андреева СТИХОВЕ

hiram

МАЙСТОРЪТ НА МАЙСТОРИТЕ

Щом свещената котка напусне зенита, и пак
в недостроения храм на Хирам се засели,
най-големият идва. А с него – отвъдният знак
на знание древно, на мисъл без земни предели.

Прочетете още Наталия Андреева СТИХОВЕ

Наталия Андреева
АХАСФЕР НА ЖАБИТЕ
ВТОРА ЧАСТ

smert

Изведнъж се озовах в центъра на ужасна вихрушка и тя ме въртя, докато изгубих съзнание.
В следващия миг бяхме вече в двореца му.
Огледах се, поразен от величието на обстановката. Беше грандиозно, беше нечовешко. Повече, отколкото сърцето може да понесе.
С пияни, залитащи крачки тръгнах да оглеждам залите, напълно забравил за опасния им владетел. Толкова много красота и разкош имаше наоколо, че смъртта в мен отново беше притихнала, без да смее да надигне дори за миг обърканата си и замаяна от великолепието глава.

Прочетете още Наталия Андреева
АХАСФЕР НА ЖАБИТЕ
ВТОРА ЧАСТ

Наталия Андреева
АХАСФЕР НА ЖАБИТЕ
ПЪРВА ЧАСТ

Когато го срещнах, от него бе останала само обвивката: хубава, дори луксозна опаковка на едно неизвестно съдържание.

Мислех, че мога да го опозная, да го разбера, но кой може да разбере хаоса? Навярно трябваше да се оправдая с краткото време, което ни бе отредено от съдбата, но то всъщност беше достатъчно, за да си дам сметка, че дори да разполагах с цялото време на света, пак нямаше да опозная явление от подобен характер.
Прочетете още Наталия Андреева
АХАСФЕР НА ЖАБИТЕ
ПЪРВА ЧАСТ

Наталия Андреева
СТРАНАТА НА ЦВЕТНИТЕ ДУШИ

stranata

Математикът имаше приятел, с когото особено се гордееше. Този приятел можеше да рисува прекрасни зелени огради под светли оранжеви слънца.

Прочетете още Наталия Андреева
СТРАНАТА НА ЦВЕТНИТЕ ДУШИ